Ney Dersleri

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ney Dersleri - 4 -

Nota Pekiştirme, Nokta İşareti ve Üçleme

 Bu dersimizde notaları biraz daha pekiştirip, daha iyi tanıyacağız.

 Bu arada minik bir hatırlatma yapacak olursak,

Derslerimizi başından itibaren tamamıyla alıştırmaları da bitirerek ilerlersek derslerimiz çok daha faydalı olacaktır.

 Pek çok kez ifade ettiğimiz gibi, bir dersi bitirmeden diğer dersimize geçmiyoruz.

 Notalar ve değerlerini bir kez daha değerlendirelim :

 NOTALAR

 Aşağıdaki tabloda GUIDO Müzik Notasyonunun en gelişmiş bugünkü şeklini görmektesiniz.

 Bu nota değerlerini bilmemiz gerekmektedir.

  NOTA AĞACI

 Nota Aðacý

 Bu nota değerlerinin anlamı şudur :

 Birlik (Tam ) Nota : 4 vuruşluk notadır.

 Yarımlık Nota (1/2 lik) : 2 vuruşluk notadır.

 1 Dörtlük Nota (1/4 lük) : 1 vuruşluk notadır.

 1 Sekizlik Nota (1/8 lik) : Yarım vuruşluk notadır.

 1/16 lık Nota : Çeyrek vuruşluk notadır.

  1/32 lik Nota : Çeyreğin yarısı kadar olan notadır.

  1/64 lük Nota : 1/32 değerin yarısı kadar olan notadır.

  Geçen dersde belirttiğimiz gibi :

Nazari olarak bir dörtlük, bir sekizlik ya da bir onaltılık notalar,

uygulamalarda sadece dörtlük, sekizlik, onaltılık ya da

otuzikilik olarak adlandırılır.

 Uygulamalarda bir (1) ifadesi kullanılmaz.

 

 Bu bilgiler doğrultusunda Nota değerlerine göz atalım :

 Re Notası Çalışması :

 İkinci dersimizde Re perdesinin Neyimizde hangi pozisyona geldiğini biliyoruz.

Bir kez daha tanımlayacak olursak :

 Re Notası, Portede gördüğünüz gibi dördüncü çizgidedir:

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

Re Notasý Çalýþmasý

  Re notasını hatırlamıyorsanız, tıklayınız.

 Röpriz : Bir müzik yapıtının arka arkaya iki kez çalınacak ya da okunacak bölümüdür.

 Bu sayfadaki portelerin başında ve sonunda röpriz işaretlerini görmekteyiz.

 3. Dersimizden hatırlayacağınız gibi, röpriz işareti çaldığımız bölümü ya da satırı bir kez daha çalmamıza yarıyordu.

 Re perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 Do Notası Çalışması :

 Do Notası, Portede gördüğünüz gibi üçüncü aralıktadır:

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımızi, İşaret Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Do perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 Si Notası Çalışması :

 Si Notası, Portede gördüğünüz gibi üçüncü çizgidedir :

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız,İşaret Parmağımız,Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Si perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 La Notası Çalışması :

 La Notası, Portede gördüğünüz gibi ikinci aralıktadır:

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş, İşaret , Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret ve Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 La perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 Sol Notası Çalışması :

 Sol Notası, Portede gördüğünüz gibi ikinci çizgidedir :

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız, İşaret Parmağımız, Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret, Orta ve Yüzük Parmağımız.

  Diğer bir ifade ile tüm perdeler kapalı.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Sol perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 İki dörtlük notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 Bir dörtlük notalar ile ilgili minik alıştırma 1 :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

  Nasıl çalışalım?

 

  Videomuz:

 

  Bir dörtlük notalar ile ilgili minik alıştırma 2 :

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz :

 

 Bir dörtlük notalar ile ilgili minik alıştırma 3:

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

  Bir dörtlük notalar ile ilgili minik alıştırma 4:

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

  

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili minik alıştırma 2:

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

  Nasıl çalışalım?

 

 Videomuz:

 

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili minik alıştırma 3:

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili minik alıştırma 4:

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili minik alıştırma 5:

 Metronom: 75

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

 Onaltılık notalarla ile ilgili minik alıştırma 1:

 Metronom: 50

 

 Videomuz:

  Onaltılık notalarla ile ilgili minik alıştırma 2:

 Metronom: 50

 Bu çalışmamızda, virgül işareti konulmadığı için istediğimiz nota üzerinden nefes alabiliriz.

 

 Videomuz:

 

 

Nokta İşareti

 Nokta işareti, bir notadan sonra, süresini yarısı kadar artırmak için kullanılan işaretin adıdır.

  Aşağıdaki portede 1 lik nota için nokta işaretini görmektesiniz:

 1 lik notanın dört vuruşluk bir nota olduğunu biliyoruz; nokta işareti olduğu için yarısı kadar artıracağız.

  Toplamda 6 vuruşluk bir notamız olacak.

  Aşağıdaki portede iki dörtlük nota için nokta işaretini görmektesiniz:

 2 dörtlük notanın iki vuruşluk bir nota olduğunu biliyoruz; nokta işareti olduğu için yarısı kadar artıracağız.

  Toplamda 3 vuruşluk bir notamız olacak.

  Aşağıdaki portede bir dörtlük nota için nokta işaretini görmektesiniz:

 1 dörtlük notanın bir vuruşluk bir nota olduğunu biliyoruz; nokta işareti olduğu için yarısı kadar artıracağız.

  Toplamda 1,5 vuruşluk bir notamız olacak.

  Aşağıdaki portede bir sekizlik nota için nokta işaretini görmektesiniz:

 1 sekizlik notanın yarım vuruşluk bir nota olduğunu biliyoruz; nokta işareti olduğu için yarısı kadar artıracağız.

  Toplamda 0,75 vuruşluk bir notamız olacak.

 Aşağıdaki notalarda nokta işaretini görmektesiniz.

 Noktalı notalarla ile ilgili minik alıştırma 1:

 Metronom: 75

 

 Videomuz:

  Noktalı notalarla ile ilgili minik alıştırma 2:

 Metronom:75

 

 Videomuz:

 

 

Üçleme İşareti

 Aynı ritm şeklinin iki notasına eşdeğer olan üç nota öbeğidir.

Daha açık bir ifade ile bir notanın değerini üç eşit zamana bölünmesini gösteren işarettir.

Aşağıdaki portelerde Üçleme nota örneklerini görmektesiniz :

  Üçleme notalarla ile ilgili minik alıştırma 1:

 Metronom: 1 dörtlük nota için 60

 

 Videomuz:

   Üçleme notalarla ile ilgili minik alıştırma 2:

 Metronom: 1 dörtlük nota için 75

 

 Videomuz:

   Üçleme notalarla ile ilgili minik alıştırma 3:

 Metronom: 1 dörtlük nota için 50

 

 Videomuz:

  Üçleme notalarla ile ilgili minik alıştırma:

 Metronom:75

 

 Videomuz:

 

 

4. Dersimizi burada tamamladık.

  Alıştırmaları daha da ağır tempolarla çalışabilirsiniz.

  Daha sonra hızlandıra hızlandıra defalarca çalışınız.

 Ezberleyecek seviyeye gelinceye kadar çalışınız.

 Bu Ders Sonundaki Hedeflerimiz :

- Nota değerlerini öğrenmiş olmak.

- Derslerimizdeki notaların isimlerini ve yerlerini ezberlemiş olmak.

- Notaların zamansal ifadelerini ezberlemiş olmak.

- Minik alıştırmaları tamamlamış olmak.

- Nokta işaretini öğrenmek ve alıştırmaları tamamlamak.

- Triole işaretini öğrenmek ve alıştırmaları tamamlamak.

Bu hedefleri tamamladıktan sonra diğer derse geçebilirsiniz.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen