Ney Dersleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ney Dersleri - 14 -

Dem Sesler

 Bu dersimizde şimdiye kadar pek söz etmediğimiz Dem Sesler konusunu ele alacağız.

 Ney enstrumanından en zor çıkartılan bu dem sesler aslında sekiz ana notadan ibarettir.

  2. Çizgi Sol ve alt kısma doğru Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol notalarıdır.

 Ney enstrumanında, en pes sekizlideki seslere Dem Sesler adı verilir.

 Neyden dem ses çıkarmak zordur fakat bu dem sesler çok etkileyici bir tınıya sahiptir.

 Aşağıdaki Portede Rast perdesinden Yegah perdesine kadar olan Dem Sesleri görmektesiniz :

 Portenin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.

 

 Aşağıdaki Portede Yegah perdesinden Kaba Rast perdesine kadar olan Dem Sesleri görmektesiniz :

 Portenin üzerine tıklayarak büyütebilirsiniz.

 Bu aşamada,müziğimizde en çok kullanılan dem sesleri inceleyeceğiz:

 

   DEM SESLERİN NEYİMİZDEKİ YERLERİ :

SOL NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi RAST perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız, İşaret parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Baş Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

  Diğer bir ifade ile tüm perdeler kapalı.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Rast Perdesi

 Videomuz:

 

 

BEŞ KOMALIK FA DİYEZ NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi GEVEŞT perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Tüm parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık.

 Bu perdeyi çıkartmak Neyde çıkan en zor perdelerden bir tanesidir.

 Alttaki resimde normal üfleme pozisyonumuzu görmektesiniz :

 Normal üfleme pozisyonu

 Geveşt perdesini çıkartmak için kafamızı sola doğru yatırarak üfleyip çıkan sesi daha tizleştirmeliyiz :

 Geveþt Perdesi

  Dudak pozisyonumuz normal üflemede aşağıdaki gibi iken :

 Normal Üfleme Pozisyonu

  Geveşt perdesini çıkartmak için, dudağımızı sağa doğru gererek çıkarttığımız sesi daha da tizleştirmeliyiz :

 Geveþt Perdesi

 Videomuz:

 

 

 Yukarıda gördüğünüz örnek notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 

DÖRT KOMALIK FA DİYEZ NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi IRAK perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL :Tüm parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık.

 Bu perdeyi çıkartmak Neyde çıkan en zor perdelerden bir tanesidir.

 Alttaki Resimde normal üfleme pozisyonumuzu görmektesiniz :

 Normal Üfleme Pozisyonu

 Irak perdesini çıkartmak için kafamızı sola doğru yatırarak üfleyip çıkan sesi daha tizleştirmeliyiz :

 Irak Perdesi

  Dudak pozisyonumuz normal üflemede aşağıdaki gibi iken :

 Normal Üfleme Pozisyonu

  Irak perdesini çıkartmak için, dudağımızı sağa doğru gererek çıkarttığımız sesi daha da tizleştirmeliyiz:

 Videomuz:

 

 

 Yukarıda gördüğünüz örnek notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 

1.ARALIK KOMA DİYEZ FA NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi dik ACEM AŞİRAN perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Tüm Parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık :

Neyimizi tutmak için sağ el orta parmağımızı ve sol el orta parmağımızı tutuyoruz.

Kafamızı normal Ney üfleme pozisyonunda tutarak üflüyoruz, sola ya da sağa çevirmiyoruz :

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

  Acem Aþiran Perdesi

 Videomuz:

 

 

1. ARALIK FA NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi ACEM AŞİRAN perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Tüm Parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık :

Neyimizi tutmak için sağ el orta parmağımızı ve sol el orta parmağımızı tutuyoruz.

Kafamızı normal Ney üfleme pozisyonunda tutarak üflüyoruz, sola ya da sağa çevirmiyoruz :

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

  Acem Aþiran Perdesi

 Videomuz:

 

 

1. ÇİZGİ Mİ NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi HÜSEYNİ AŞİRAN perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Tüm Parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık :

Neyimizi tutmak için sağ el orta parmağımızı ve sol el orta parmağımızı tutuyoruz.

 Alttaki Resimde normal üfleme pozisyonumuzu görmektesiniz :

 Normal Üfleme Pozisyonu

 Hüseyniaşiran perdesini çıkartmak için ise kafamızı sola doğru yönlendirip üflemeliyiz :

 Hüseyniaþiran Aþiran Perdesi

 Videomuz:

 

Şimdi de  Hüseyniaşiran ve Acemaşiran seslerini biraz daha netleştirelim :

 

 Yukarıda gördüğünüz örnek notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 

KABA HİSAR NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA HİSAR perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Tüm Parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık :

Neyimizi tutmak için sağ el sağ el orta parmağımızı ve sol el orta parmağımızı tutuyoruz.

 Alttaki Resimde normal üfleme pozisyonumuzu görmektesiniz :

 Normal Üfleme Pozisyonu

 Kaba hisar perdesini çıkartmak için ise kafamızı sola doğru yönlendirip üflemeliyiz ;

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Hisar Perdesi

 Ayrıca acemaşiran perdesinin de yarısını kapatmalıyız:

 Kabahisar Perdesi

 Videomuz:

 

 

KABA NİM HİSAR NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA NİM HİSAR perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Tüm Parmaklarımız açık.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık :

Neyimizi tutmak için sağ el orta parmağımızı ve sol el orta parmağımızı tutuyoruz.

 Alttaki Resimde normal üfleme pozisyonumuzu görmektesiniz :

 Normal Üfleme Pozisyonu

 Hüseyniaşiran perdesini çıkartmak için ise kafamızı sola doğru yönlendirip üflemeliyiz ;

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Hisar Perdesi

 Ayrıca acemaşiran perdesinin de yarısını kapatmalıyız:

 Kabahisar Perdesi

 Videomuz:

 

 

PORTE ALTI RE NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi YEGÂH perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiran Perdesi ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Videomuz:

 

 

DÖRT KOMALIK RE BEMOL NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA HİCAZ perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : İşaret parmağımız kapalı.

SOL EL : Tüm parmaklarımız açık.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Önemli not: Uygulamada işaret parmağımız tam kapatılmaz 3/4 kadarı kapatılıp perde biraz tizleştirilir.

 Videomuz:

 

 

PORTE ALTI DO DİYEZ NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA NİM HİCAZ perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiran Perdesi ,Baş Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Nim hicaz perdesi />

  Videomuz:

 

 

PORTE ALTI DO NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA ÇARGAH perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiran Perdesi ,Baş Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba çargah perdesi

  Videomuz:

 

 

PORTE ALTI Sİ NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA BUSELİK perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş parmağımız, Orta parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Buselik perdesi

 Önemli not: Uygulamada sağ el yüzük parmağımız tam kapatılmaz 3/4 kadarı kapatılıp perde biraz tizleştirilir.

 Videomuz:

 

 Kabahisar Perdesi

 Yukarıda gördüğünüz örnek notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 

PORTE ALTI BİR KOMALIK Sİ NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA SEGAH perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiran Perdesi, Baş Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Segah perdesi

 Videomuz:

 

 Segah Perdesi

 Yukarıda gördüğünüz notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 

DÖRT KOMALIK Sİ BEMOL NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA DİK KÜRDİ perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiranperdesi, Baş Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Baş Parmağımızın yarısından fazlası.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba dik Kürdi  perdesi

 Önemli not: Uygulamada sol el baş parmağımız tam kapatılmaz

3/4 kadarı kapatılıp perde biraz tizleştirilir.

 Videomuz:

 

 

PORTE ALTI Sİ BEMOL NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA KÜRDİ perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiran Perdesi, Baş Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Baş Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Kürdi  perdesi

 Videomuz:

 

 

PORTE ALTI LA NOTASI :

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA DÜGAH perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Aşiran Perdesi, Baş Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Baş Parmağımız ve Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Dügah  perdesi

 Videomuz:

 

 Şimdi Kaba dügah ve kaba dik kürdi perdelerini gösterelim;

 Kabadikkürdi Perdesi

 Yukarıda gördüğünüz örnek notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 Kabakürdi Perdesi

 Şimdi Kaba dügah ve kaba kürdi perdelerini gösterelim;

 Yukarıda gördüğünüz örnek notaların sesleri, aşağıdaki gibi olmalıdır.

 Videomuz:

 

 Aynı pozisyonda farklı perdeleri üflemiş olduk.

 

PORTE ALTI BAKİYE BEMOL LA NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA ZİRGÜLE perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız, İşaret Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret Parmağımız,, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımızın yarısından fazlası.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba  Zirgüle  perdesi

 Önemli not: Uygulamada sol yüzük parmağımız tam kapatılmaz 3/4 kadarı kapatılıp perde biraz tizleştirilir.

 Videomuz:

 

 

PORTE ALTI LA BEMOL NOTASI:

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA NİM ZİRGÜLE perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız, İşaret Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımızın yarısından daha da fazlası.

Gördüğünüz gibi bu perdeyi daha fazla kapatıyoruz.

Ayrıca başımızı hafifçe sola kaydırıp sesi pestleştiririz.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Nim Zirgüle  perdesi

 Videomuz:

 

 

Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi KABA RAST perdesidir.

Notanın ismini bu şekilde ezberleyiniz.

 

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız, İşaret Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret Parmağımız, Orta Parmağımız ve Yüzük Parmağımız.

Başka bir ifade ile Tüm Parmaklarımız .

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 Kaba Rast  perdesi

 Videomuz:

 

  Dem sesleri ardışık olarak üfleyerek seslerimizi daha pekiştirebiliriz;

  Dem sesleri örnekdeki gibi üflemek seslerimizin şiddettini son derece artıracaktır.

 Sonuç olarak şöyle bir çalışma yapabiliriz:

 Yegah perdesinden Kaba rast perdesine kormatik olarak inecek olursak :

 

 Videomuz:

 

 Dem sesler konusunda bilmemiz gerekenler şimdilik bunlardır.

 Bu aşamadan sonra uzun uzun dem ses üfleyerek kendimizi geliştirebiliriz.

 Usta Neyzenlerden dem sesler dinleyiniz ve o Neyzenleri taklit etmeye çalışınız.

 Dem sesler konusunda özellikle Aka Gündüz Kutbay, Niyazi Sayın,

Ömer Erdoğdular gibi Neyzenleri şiddetle öneririm.

 

Dem Sesleri Geliştirme

  Dem sesleri geliştirmek için uzun uzun dem ses üflemeliyiz.

  Yani, nefesimiz bitene kadar bir yegâh sesi, nefesimiz bitene kadar bir kaba segâh sesi gibi...

 Biraz sıkıcı olabilen bu düz ses üfleme, inanın çok faydalıdır.

  Eğer bu uzun uzun düz ses üfleme işi sizi sıkarsa,

 Dilediğiniz bir müzik cümlesi oluşturup bunu enstrumanınıza yansıtabilirsiniz.

  Bunu da öneririm.

Ney enstrumandan çıkan sesler nasıl güçlendirilir

 Benim acizane sık kullandığım müzik cümleleri aşağıdaki gibidir:

  İşte kafamdan oluşturduğum temel müzik cümleleri;

  Metronomu ilk aşamada 60 düşünüp sonradan hızlandırmakta yarar var.

  1.Cümle:

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Aynı Dem Ses çalışmamızı klik sesi ile icra edelim:

 

 

Ney enstrumanında seslerimizi geliştirmek için hazırladığımız 2.cümle ve örnek notamız;

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 

  3.Cümle:

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Aynı Dem Ses çalışmamızı klik sesi ile icra edelim:

 

 Alternatif Videomuz:

 

 

 3. Cümle

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Aynı Dem Ses çalışmamızı klik sesi ile icra edelim:

 

 

 4. Cümle

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Aynı Dem Ses çalışmamızı klik sesi ile icra edelim:

 

 Alternatif Videomuz:

 

 

 5. Cümle

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Aynı Dem Ses çalışmamızı klik sesi ile icra edelim:

 

 

 

 6. Cümle

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Aynı Dem Ses çalışmamızı klik sesi ile icra edelim:

 

 Alternatif Videomuz:

 

 

 7. Cümle

 

 Bu notayı okumakta zorlanırsanız bir oktav aşağıdan üflemeniz koşuluyla şu notayı örnek verebiliriz:

 

 Videomuz:

 

 Şimdi de aynı Dem Ses çalışmamızı belirli bir ritm içersinde ve daha profesyonalce icra edelim:

 

 Alternatif Videomuz:

 

 

 Dem seslerimizi güçlendirmek için tüm derslerde değindiğim gibi uzun uzun ses üflemeliyiz.

 Yegah perdesinden başlayarak üflemeye başlayalım,

kaba rast perdesine kadar uzun uzun düz ses üfleyelim.

 Yukarıdaki videolarda belirttiğim sesler için ayrı ayrı çalışalım,

örneğin günde 100 adet dem ses üflemek yeterli olacaktır.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen