Ana Sayfa

Nota Arşivi

Acem Notalar

Bir Aşıkın Olsa Yari

Efendimsin Cihanda

O Yar Gör Bana Ne Eyler

Ruhlerin Seyredelim

Sabah Yeli

Acemaşiran Notalar

Acemaşiran Peşrev (Neyzen Salih Dede)

Acemaşiran Peşrev (Tanburi Emin Ağa)

Acemaşiran Saz Semaisi(Neyzen Ali Dede)

Acemaşiran Sirto (Göksel Baktagir)

Dinle Sözüm Ey Dil Rûba

Gel Ey Denizin Nazlı Kızı

Mahveder Her Neş'eyi

Acemkürdi Notalar

Acemkürdî Peşrev (İsmail Hakkı Bey)

Bir Güzele Bende Gönül (Dede Efendi)

Bahar-ı Hüsnünde Mehtabı Gördüm

Araban Notalar

Araban Peşrevi

Arazbar Notalar

Arazbar Peşrev

Arazbar Saz Semaisi (Sultan Selim Han )

Arazbarbuselik Notalar

Al gönlümü Ayine-i Mânâdır

Bayati Notalar

Ağlatma Beni İncitme Aman

Bayati Saz Semaisi

Ey Gonce-i Bağı

Nar-i Firkat

Bayati Buselik Notalar

Beyati Buselik Saz Semaisi

Bestenigar Notalar

Ben Seni Sevdim Seveli (Dede Efendi)

Bestenigar Peşrev (Dede Efendi)

Döktükçe Zülf-i Perçemin

Erişti Mevsim-i Gül (İsmail Dede efendi)

Nasıl Âram Edersin

Buselik Notalar

Ağıt (Grup Yansımalar)

Ares (Grup Yansımalar)

Bab-ı Esrar (Grup Yansımalar)

Bir Pûr Cefa Ol Dilberdir

Buselik Longa (Göksel Baktagir)

Dehr-Olmada Bu Sûr (İsmail Dede Efendi)

Dostluk (Grup:Yansımalar)

Sarmaşık Duygular (Göksel Baktagir)

Sır Kapısı (Cengiz Onural)

Son Kuşlar (Grup Yansımalar)

Yağmurla Gelen (Göksel Baktagir)

Buselik Aşiran Notalar

Buselik Aşiran Şarkı

Büzürk Notalar

Büzürk Peşrev (Nayi Osman Dede)

Büzürk Saz Semaisi (Nayi Osman Dede)

Çargah Notalar

Çargah Sirto

Dilfiruz Notalar

Tanburda Yok (Neyzen Ali Rıza Bey)

Dilkeşhaveran Notalar

Dilkeşide Notalar

Dilkeşide Saz Semaisi (Suleyman Erguner)

Dilkeşhaveran Saz Semaisi

Dilnişin Notalar

Bülbül Ol Gonca

Dilnişin Saz Semaisi(Neyzen Bahar Reşit Ef.)

Sana Benzer Bu (Neyzen Ali Rıza Bey)

Dügâh Notalar

Bir Yaz Günüydü

Dügah Peşrev (Nayi Yusuf Paşa)

Dügah Saz Semaisi (Nayi Yusuf Paşa)

Gel Benim Ey Dilber-i

Dügah Buselik Notalar

Dügahbuselik Peşrev (Veli Dede)

Evcara Notalar

Evcara Saz Semaisi (Dilhayat Kalfa)

Evcara Saz Semaisi (Neyzen Salim Bey)

Eviç Notalar

Burma Da Burma Duman Tüter ( Evic Türkü)

Bülbül-asa Ruz-ü Şeb (İsmail Dede Efendi ))

Eviç Buselik Notalar

Aybeder Hâl-i Dil-i

Eviç Buselik Saz Semaisi (Sultan 3.Selim Han

Eviç Kürdi Notalar

Eviç Kürdi Saz Semaisi (Sultan 3.Selim Han

Ferahfeza Notalar

Bir Verd-i Râna (İsmail Dede Efendi)

Ferahfeza Peşrev (İsmail Dede Efendi)

Mehtapda Güzel Olur Boğaziçi

Ferahnak Notalar

Beğendim Seni Efendim (Dede Efendi)

Ben Mübtela Olsam Sana Efendim (Dede Efendi)

Geçen Şimdi

Geveşt Notalar

Geveşt Saz Semaisi (Kutb-i Nayi Osman Dede)

Gülizar Notalar

Derli Ne Ağlayıp Gezersin Burda (Erol Sayan)

Gülizar Rumeli Türküsü

Hicaz Notalar

Ada Sahilleri

Adalardan Bir Yar Gelir Bizlere

Ağlatma Beni İncitme

Aşkınla Ben Ey Nâzenin

Baharın Zamanı Geldi

Bana Gül Mü Diyorsun

Bir Sevda Geldi Başıma

Bosna (Göksel Baktagir)

Çerkez Kızı (Selahattin İnal)

Çok Yaşa Sen Ayşe

Etmezem İkrâr-ı Aşk-ı

Ey Büt-i Neveda

Ey Çeşm-i Ahu Hicr İle Aman

Eyyam-ı Safa Geçti Diye (Neyzen Rıza Bey)

Garip (Göksel Baktagir)

Hicaz Çeşitleme (Göksel Baktagir)

Hicaz Humayun Peşrev (Veli Dede)

Hicaz Peşrev (Osman Bey)

Hicaz Peşrev (Salim Bey)

Hicaz Saz Semai (Yusuf Paşa)

Hicaz Saz Semai (Veli Dede)

Hicaz Sirto (Göksel Baktagir)

Hicaz Sirto (Sultan Aziz)

Kanaryam Güzel Kuşum

Mâh Yüzüne Aşıkanım

Martılar Ah Eder (Mesut Cemil Bey )

Seyreyle O Gül

Ümitsiz Bir Aşka Düştüm

Yalnız Sen (Göksel Baktagir)

Hicazkar Notalar

Çözmek Elimde Değil

Gül Dalında Öten Bülbülün Olsam

Hicazkar Longa (Göksel Baktagir)

Hisar Buselik Notalar

Dök Zülfünü Meydana Gel

Hüseyni Notalar

Bak Şu Güzel Köylüye

Bana Lütfeyleriken Sen

Ezelden Aşinanım Ben (Şerif İçli)

Gel Beni Vaslınla

Havada Bulut Yok

Hüseyni Peşrev (Giriftzen Asım Bey)

Hüseyni Peşrev (Neyzen Salih Dede)

Hüseyni Saz Semaisi (Sultan 3. Selim )

Hüseyni Saz Semaisi (Tatyos Efendi)

Kervan (Grup Yansımalar )

Karayüzüm

Kimse Bilmez Halimi

Yunus (Göksel Baktagir)

Hüzzam Notalar

Anılsın yar ile bir yerde

Bağ-ı Hüsnüne Efendim

Ey Gul-İ Bağ-ı Eda

Medet Allah Sana Sundum Elimi

Hüzzam-ı Cedid Notalar

Irak Notalar

Bir Ah İle Ol Gonca(İsmail Dede Efendi)

Hiç Bilmiyordum Ben Seni(Neyzen Salim Bey)

Isfahan Notalar

Ah Eylediğim Serv-i

Isfahan Saz Semaisi

Isfahanek Notalar

Karciğar Notalar

Bağa Girdim Ay Çıktı

Kürdi Notalar

Ağlama (Göksel Baktagir)

Aşk Zinciri Fon Müziği

Bir Damla Olsam

Gelseydin Fon Müziği

Hatıra Defteri (Turgut Özüfler)

I Love You

Meftun Olarak (Mustafa Demirci)

Olmasa Mektubun

Sıla (Göksel Baktagir )

Sonbahar (Grup: Yansımalar )

Kürdili Hicazkar Notalar

Dertleri Zevk Edindim (Selahattin İnal)

Kürdili Hicazkar Longa (Kemani Sebuh)

Neydi Maksudun Senin (Neyzen Rıza Bey)

Mahur Notalar

Aldı Aklım Bir Gonca Leb

Mahur Saz Semaisi (Nikolaki)

Seyret İzar-ı Yari

Mahur Buselik Notalar

Muhayyer Notalar

Ay Doğdu Batmadı mı (Saadettim Kaynak)

Batan Gün Kana Benziyor (Saadettin Kaynak )

Ben Sana Aşık Değilim (Dede Efendi)

Muhayyer Çeşitleme (Göksel Baktagir)

Muhayyer Peşrev (Tanburi Cemil Bey)

Muhayyer Peşrev (Nayi Salim Bey )

Muhayyer Son Yürük Semai

Muhayyer Kürdi Notalar

Bu Şehir Girdap Gülüm

Bülbül Gibi Her Şâm ü Seher

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Eski Sokak (Serhan Yasdıman)

Eşref Paşalılar (Film Müziği)

Kimi Dosta Varır

Onsekiz ( Grup Yansımalar )

Uyan Ey Gözlerim

Müstear Notalar

Müstear Saz Semaisi

Müstear Sirto (Göksel Baktagir)

Neva Notalar

Ey Goncai Bağı

Hayli Demdir (Dede Efendi)

Neva Hücum Marşı

Neva Saz Sem.(Göksel Baktagir)

Neveser Notalar

Neveser Peşrev (Yusuf Paşa)

Neveser Saz Semaisi (Yusuf Paşa)

Nihavent Notalar

Açtı Firkat Yareler Dilde

Azme Kast Ettim

Biraz Kül Biraz Duman O Benim İşte

Kanatları Gümüşden (Mesut Cemil)

Mutluluk Dansı (Göksel Baktagir)

NewOrleans (Göksel Baktagir)

Nihavent Longa (Kevser Hanım )

Nihavent Longa (Göksel Baktagir)

Nihavent Sirto (Göksel Baktagir)

Vücud İkliminin Sultanısın Sen (Hacı Arif Bey)

Nikriz Notalar

Ferayi

Kahve Yemenden Gelir

Nikriz Çeşitleme (Göksel Baktagir)

Nikriz Longa (Tanburi Cemil Bey)

Nikriz Peşrev (1.Sultan Mahmut)

Nikriz Sirto

Nişabur Notalar

Nişaburek Notalar

Nişaburek Saz Semaisi

Nühüft Notalar

Nühüft Saz Semaisi (Nayi Salim Bey)

Pesendide Notalar

Pesendide Peşrev (3.Selim Han)

Pesendide Saz Semaisi (3.Selim Han)

Rast Notalar

Bahçende açılmış sana güller

Dil Bir Güzele Meyletti

Rast Murassa

Rast Peşrev

Rast Siirto (Göksel Baktagir)

Yine Bir Gülnihal (Dede Efendi)

Yine Bir Gülnihal

Rehavi Notalar

Aldı Aklım Naz İle (Neyzen Ali Rıza Bey)

Saba Notalar

Sabâ Saz Semaisi (Dede Süleyman Ergüner)

Sabâ Saz Semaisi (Neyzen Salih Dede)

Segah Notalar

Olmaz İlaç Sine-i

Sakın Terk-i Edepten (Amir Ateş)

Segah Nefes (Göksel Baktagir)

Segah Peşrev (Yusuf Paşa)

Segah Saz Semaisi (Nayi Osman Dede)

Şol Cennetin Irmakları

Segah Maye Notalar

Sultan-i Rast Notalar

Sultanirast Saz Semaisi

Sultanı Yegâh Notalar

Al Sazını Sen

Can ü Dilimiz (Dede Efendi )

Sultaniyegah Peşrev

Sultaniyegah Sirto (Göksel Baktagir)

Suzidil Notalar

Suzidil Saz Semaisi

Suzidilara Notalar

Suzidilara Peşrev (Sultan Selim)

Suzidilara Saz Semaisi (Sultan Selim)

Suzinak Notalar

Cevrin Yeter Artık

Çaldırıp Çalgıyı Rakkaseleri Oynatalım

Şed Araban Notalar

Canım Diyerek Kokladığın

Şehnaz Notalar

Şehnaz Peşrev (Neyzen Salih Dede)

Şehnaz Saz Semaisi (Kemençeci Nikolaki)

Şehnaz Buselik Notalar

Şevk Efza Notalar

Sinemi Giryan Eden Bir Ney Gibi

Şevkefza Saz Semaisi

Şevk-i Tarab Notalar

Tahir Notalar

Tahir Peşrev (Hacı Salih Ağa)

Tarz-ı Cedid Notalar

Tarz-ı cedid Saz Semaisi(Nayi Şeyh Said Dede)

Tarz-ı Cihan Notalar

Tarz-ı Cihan Saz Semaisi

Uşşak Notalar

Ağlatırlar Güldürürler

Bakmadın Vaktiyle İstikbaline

Başımda Siyahım Var

Bir Gönül Hikayesi

Cana Rakibi (Giriftzen Asım Bey)

Döküp Kâküllerin Ruhsare Karşı

Döndüm Mevlana Gibi

Haydar Haydar (Kul Nesimi)

Her Mevsim İçimden

Uşşak Saz Semaisi (Neyzen Aziz Dede)

Yegah Notalar

Yegah Saz Semaisi (Neyzen Aziz Dede)

Zavil Notalar

Zavil Ağır Semai

Not:Yazılmış Notaların bir kısmı Keman Sanatçısı ve Notör Mustafa Uzunoğlu beyefendiye aittir.

Diğer notaların tamamı Zeki Sözen tarafından yazılmıştır.

 

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen