Neyzen Şevki Sevgin

Neyzen Þevki Sezgin
Neyzen Şevki Sezgin

  1893 yılında İstanbul'da doğdu.

Eğitimini Mercan Sultaniyesinde tamamlayarak Askerlik görevini Birinci Dünya Savaşı sırasında ihtiyat levazım subayı olarak yaptı.

Daha sonra Gümrük Muhafaza Müfettişliği ve Florya Deniz Köşkünde İdare Amirliği görevlerinde bulundu.

3 Kasım 1969 yılında vefat etti.

Neyi sazını, Daru-t Talim-i Müzik hocalarından Neyzen İhsan Aziz Beyden öğrenmiştir.

Neyzen Tevfik, etkilendiği ve bir çok şeyi öğrendiği diğer bir Ney hocasıdır.

  Paris 1924 Olimpiyatlarına halterci olarak katıldı ve madalya kazandı.

Aynı zamanda Amatör bir fotoğrafçı olarak birincilik ödülü de vardır.

1938 yılından itibaren Ankara Radyosunda Neyzen olarak görev yaptı.

Bestelenmiş şarkı ve ilahileri vardır.

  1940 yılında kurulan İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde Neyzen olarak görev yapmış daha sonra

Ankara Radyosuna devam ederek vefat ettiği 3 Kasım 1969 yılına kadar

yirmi sene bu kurumda Neyzenlik yapmıştır.

Şevki Sezgin, Neyzen olduğu kadar edip, şair ve filozoftur.

Bahçesinde güller yetiştirdiği için kendisine "Gül Baba" denilirmiş.

  Neyini, ilahi bir zevkle üflemesinden başka, Neyzen olarak üfleyiş tavrı ilk seneler hocası İhsan Aziz Beyin etkisinde kalmışsa da,

sonra kendi tarzını ortaya koymuş bir Neyzendir.

  Musıki Mecmuası, Aylık Müzikoloji dergisi Ocak 1970

No:254 ORHAN ARASLI s: 16-17

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen