Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede

 1854 yılında Beşiktaş Mevlevîhânesi'nde dünyaya geldi.

1861'de babasının vefatı sonucu ve Konya Mevlevîhânesi Postnişini Sadrettin Çelebi'nin izniyle 8 yaşında tekkeye şeyh oldu.

İlkokulu bitirdikten sonra orta öğrenimini Beşiktaş Rüştiyesi'nde tamamladı.

1872 yılında Yenikapı Mevlevîhânesi Şeyhi Osman Selahattin Dede'nin kızı Fatma Aliye hanımla evlendi.

Bu evlilikten üç kız bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Beşiktaş'ta bulunan Mevlevîhâne yıkılınca Maçka'ya taşınmıştı,

burası da kamulaştırılınca Mevlevîhâne Bahariye'ye taşındı. 1911 yılında vefat etti.

  Hüseyin Fahreddin Dede'nin Ney hocaları ise :

Neyzen Salih Dede, Neyzen Yusuf Paşa, Kozyatağı Rufaî Tekkesi Şeyhi Abdülhalim Efendi'dir. Dinî konulu şiirlerinin çoğu Hz. Peygamber,

Ehlibeyt ve Mevlânâ Celâleddin'e aittir. Tasavvuf ilminde ve Mesnevî okumada çok ustaydı.

Mevlevîhânede mûsıkî, tasavvuf, Fransızca ve mesnevî dersleri verirdi.

 Başlıca öğrencileri arasında: Rauf Yekta Bey, Kazım Uz, Cemal Dede, İsmail Hakkı Bey, Münir Kökten,

Sabri Efendi, Nurullah Kılıç, Hüseyin Sadettin Arel, Suphi Ezgi, Ahmet Irsoy gelir.

  Eserleri arasında Mûsıkî eseri olarak Acemaşiran makamındaki Mevlevî Âyîni bestekârlıktaki ustalığını gösterir.

Bundan başka 2 saz semaîsi 5 tane de sözlü eseri sayılabilir.Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen