Ercan Irmak

 
Neyzen Ercan Irmak

 Ercan Irmak, Eskişehir doğumludur.

İlk müzik sevdasına küçük yaşlarda kaval ile başladı.

Yetenek ve müzisyenlik hevesi onu önce Bursa'ya sonra da İstanbul'a attı.

İlk zamanlarda Neyzen Aka Gündüz Kutbay'dan faydalandı ve

Ney enstrümanına merak saldı.

Daha sonra çeşitli nefesli enstrümanlarla kendini geliştirerek

müzik ortamında ünlü sanatçılarla çalışmaya başladı.

 Ercan Irmak, pek çok sanatçının stüdyo kayıtlarına Ney, kaval, zurna, mızmar, shakuachi gibi

enstrümanlarla katılmaya başladı.

  İstanbul, Antalya, Bursa Devlet Senfoni Orkestraları'na ve CRR Senfoni Orkestrası'na solist olarak katıldı.

İlyas Miryazev ile birlikte hazırladıkları Ney Konçertosunu;

Prof. Saim AKÇIL yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası ile İstanbul , Ankara, İzmit, İzmir, Bursa'da ve

yurtdışında;

Japonya, Bakü, Almaata, Bişkek, Taşkent, Selanik ve Brüksel'de seslendirdi.

Piyanoda İlyas Miryazev ile Berlin Filarmoni Orkestrası'nın konser salonunda ve

Viyana'da Klasik Türk Müziği eserleri ve Anadolu ezgilerini seslendirdi.

 Hamburg, Londra ve İstanbul Aya İrini konserlerinde;

MİRZAYEV'in hazırladığı, Şef Howard GIRFFITHS yönetimindeki

London Mozart Players Orkestrası ile Güher ve Süher PEKİNEL kardeşlerin de solist olduğu,

"Janus in Orient" adlı eserde solist olarak Ney üfledi.

  Ney konçertosunu; 20 Ocak 2006'da Şef Fahrettin KERIMOV yönetiminde,

Bursa'da, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası ile,

6 - 7 Nisan 2006'da Şef Naci ÖZGÜÇ yönetiminde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile seslendirdi.

  Şef Saim AKÇIL yönetimindeki, Tefken Filarmoni Orkestrası'nın verdiği konserlerde;

İlyas MİRZAYEV'in hazırladğı Üç Denizin Senfonisi'nde,

2 Ekimde Bürüksel'de

4 Ekimde Paris'te

5 Ekimde Berlin'de solist olarak Ney üfledi.

  Sanatçının, Dergah (1993), Ses, Nefes, Aşk İmkansız, Davet ve Hegira adlı beş Albümü bulunmaktadır.

 Neyzen Ercan Irmak günümüzde, Ney enstrumanının tanınması için bir çığır açmıştır.

 Yetiştirmiş olduğu pek çok öğrencisi vardır.

Yaklaşık 40 yıldan beri, üretilen albümlerin Ney partisyonlarına çoğunlukla Ercan Irmak eşlik etmiştir.

Bunun en önemli nedeni, Neyi son derece yumuşak,akortlu ve duygulu üflemesidir.

Sesler arasındaki denge diye hitap edilen entonasyon kendisinde mükemmel seviyededir.

Kendisi bir Stüdyo müzisyenidir ve takdir edersiniz ki bu tür müzisyenker çok az sayıda yetişmektedir.

 Ercan Irmak: Hint, Arap, Halk Müziği, Caz, Klasik Batı Müziği ve Orta Asya müziklerini de çok dinlemiş

ve bu türlerden çeşitli nağmeleri de sazına taşıyabilmiştir.

Bu çok yönlülük özelliği ile Ercan Irmak bir ekol olmuştur.

 Sanatçı, Kültür Bakanlığı Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu'nda Ney sanatçısı olarak görevine devam etmektedir.

 Usta Neyzen Web-Sitemiz için şunları yazmış sağolsun var olsun:

 

Neyzen Ercan Irmak'ın Gölge adlı dijital albümünden bir kesit:

MUHAYYER KÜRDİ SAZ SEMAİSİ

Beste: Reşat Aysu

Çello: Murat Süngü

Lavta: Mücahit Işık

Ney: Ercan Irmak

 

 

 Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen