Neyzenbaşı Derviş Ali

 Galata Mevlevihânesi Neyzenlerindendir.

 



Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen