Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin

Solsan da sararsan yine gül pembe dehensin
© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen