Neyzen Tevfik

Neyzen Tevfik
Neyzen Tevfik

  Neyzen Tevfik 24 Mart 1879 Bodrum'da Kolay beldesinde doğdu. Kolaylı soyadı da buradan gelir. Çocukluğu Bodrum'da ailesi ile beraber geçti.

  Onüç yaşındayken babasının İzmir Urla Rüştiyesine atanması üzerine, ailesiyle birlikte oraya gitti. İzmir Mevlevihanesi neyzenbaşısı Cemal Bey'den ney dersi aldı. Bir yıl sonra, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve derslere devam etti. Neyzen Tevfik burada Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Baba, ve Şair Eşref gibi pek çok ünlü isimle ile tanışdı. Onlardan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça dersleri aldı

  19 yaşında , babası İstanbul'a Fatih Medresesi'ne gönderdi ve burada dört yıl eğitim aldı, daha sonra Bektaşi tarikatına girerek Sütlüce tekkesi Şeyhi Münir Babaya bağlandı(1905). Bu arada Mehmet Akif Ersoy'la tanışdı. Akif, Neyzen Tevfik'in dönemin seçkin müzisyen ve edebiyatçıları ile tanışmasına vesile oldu.

  Şair Eşref'in çıkardığı Deccal dergisinde II. Abdülhamid'i hicvettiği için gıyabında idama mahkum edildi.

 Neyzen Tevfik 1910 yılında Cemile hanımla, annesinin ısrarı ile evlendi ve bir kızı oldu fakat yürümeyen evliliği, kızı Leman henüz üç aylıkken kayınbabasının eşini alıp götürmesiyle son buldu.

 Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Askeri Müze'nin kurucusu Muhtar Paşa'nın emrinde ve Mehterbaşı olarak askerlik yaptı. Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın yalısında Mehter takımının verdiği konseri izleyen Almanya'nın Romanya'daki kuvvetlerinin komutanının ilgisini çekti. Bazı kaynaklara göre davet üzerine Romanya'ya gitti ve Romanya'da piyano eşliğinde konser verdi.

 1930 lu yıllarda, ekonomik destek olsun diye, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ'ın girişimi ile Konservatuvar'da görevlendirilen Neyzen Tevfik, 40 lı yıllarda doktoru olduğu kadar dostları da olan Mazhar Osman ve Rahmi Duman'ın aracılığı ve Valiliğin oluru ile Bakırköy Akıl Hastahanesi'nin 21 nolu koğuşu ona ayrılır. İstediği zaman gelir, yatar, dinlenir ve çıkar gider. İstanbul Belediye'sinin bağladığı aylık ile geçimini sağlar. Başından geçen pek çok olay fıkralaşarak halka mal oldu. Nefî ve Eşref'den sonra Türk edebiyatında taşlama türünün önemli bir temsilcisidir.

 Neyzen Tevfik 28 Ocak 1953 yılında vefat etmiştir. Bugün Kabristanı Kartal Merkez Mezarlığındadır. Bestelemiş olduğu Nihavent Saz Semaisi bilinen tek eseridir.

 

 Hüseyni Taksim© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen