Ana Sayfa » Ney Dersleri

Ney Dersleri

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ney Dersleri - 4

Nota Pekiştirme ,Nokta İşareti ve Üçleme

 Bu dersimizde notaları biraz daha pekiştirip,daha iyi tanıyacağız.

 Nota ve değerleriniz bir kez daha değerlendirelim:

 Daha önce belirttiğim gibi bir önceki dersimizi tamamlamadan,diğer dersimize geçmiyoruz.

 Notaları bir kez daha gözden geçirelim:

 NOTALAR

 Aşağıdaki tabloda GUIDO Müzik Notasyonunun en gelişmiş bugünkü şeklini görmektesiniz.

 Bu nota değerlerini bimemiz gerekmektedir.NOTA AĞACI
Nota Ağacı

 Bu nota değerlerinin anlamı şudur:

  Tam Nota: 4 vuruşluk notadır.

 Yarımlık Nota (1/2 lik): 2 vuruşluk notadır.

 Dörtlük Nota (1/4 lük): 1 vuruşluk notadır.

 Sekizlik Nota (1/8 lik): Yarım vuruşluk notadır.

 1/16 lık Nota : Çeyrek vuruşluk notadır.

  1/32 lik Nota : Çeyreğin yarısı kadar olan notadır.

  1/64 lük Nota : 1/64 değerin yarısı kadar olan notadır.

 1/128 lik Nota : 1/128 lik notanın yarı değerine sahip olan notadır.

 Bu bilgiler doğrultusunda Nota değerlerine göz atalım:

 

 

 Re Notası Çalışması:

 İkinci dersimizde Re perdesinin Neyimizde hangi pozisyona geldiğini biliyoruz.Bir kez daha tanımlayacak olursak:

 Önce porteyi inceleyiniz,notaları okuyunuz daha sonra uygulamaya başlayınız.

RE NOTASI: Klasik Türk Müziğinde bu perdenin ismi NEVA perdesidir .

Re notasının yerini öğrenmeliyiz.

Re Notasının Portedeki Yeri :

Kapatacağımız Perdeler:

SAĞ EL : Baş Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz:

Re Notası Çalışması

 Önemli Not: Bir melodinin herhangi bir bölümünde melodi tekrarı için kullanılan işarete Röpriz (Tekrar) adını vermiştik.

 Röpriz : Bir müzik yapıtyının arka arkaya iki kez çalınacak ya da söylenecek bölümüdür.

Bu işaret, belirtilen ölçüyü,ölçüleri ya da satırı bir kez daha çalmak anlamına geliyordu.

  Bu sayfadaki portelerin başında ve sonunda bu röpriz işaretini görmekteyiz.

Röpriz işareti çaldığımız bölümü ya da satırı bir kez daha çalmamıza yarıyor.

 

 Videomuz :

 

 

 

 Do Notası Çalışması:

Do Notasının Portedeki Yeri :

Kapatacağımız Perdeler:

SAĞ EL : Baş Parmağımızi,İşaret Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz:

 

 

 Videomuz :

 

 

 

 Si Notası Çalışması:

Si Notasının Portedeki Yeri :

Kapatacağımız Perdeler:

SAĞ EL : Baş Parmağımız,İşaret Parmağımız,Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz:

 

 Videomuz :

 

 

 

 La Notası Çalışması:

La Notasının Portedeki Yeri :

Kapatacağımız Perdeler:

SAĞ EL : Başi,İşaret , Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret ve Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz:

 

 

 Videomuz :

 

 

 

 Sol Notası Çalışması:

Sol Notasının Portedeki Yeri :

Kapatacağımız Perdeler:

SAĞ EL : Baş Parmağımız,İşaret Parmağımız, Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret,Orta ve Yüzük Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz:

 

 

 Videomuz :

 

 

 

 Konumuz ile ilgili Minik Alıştırmalar :

 

 Videomuz:

 

 

 

 

 

 Videomuz:

 

 

 

 Videomuz :

 

 

 

 

 Videomuz :

 

 

 

 

 Videomuz :

 

 

 

 Nokta İşareti:

 Nokta İşareti nedir ?: Nokta işareti,bir notadan sonra gelince süresini yarısı kadar artırmak için kullanılan işaretin adıdır.

 Aşağıdaki notalarda nokta işaretini görmektesiniz.

 Örnek Nota ve Videomuz :

 

 Videomuz : Üçleme (Triole):

 Aynı ritm şeklinin iki notasına eşdeğer olan üç nota öbeğidir.

Daha açık bir ifade ile bir notanın değerini üç eşit zamana bölünmesini gösteren işarettir.

 Örnek Üçleme Notalara örnek:

 

 Minik alıştırma :

 

 Videomuz :

 

 

 

 

4. Dersimizi burada tamamladık.

 Bu Ders Sonundaki Hedeflerimiz :

Nota değerlerini öğrenmiş olmak ;

Neyde hangi sesin hangi notaya denk geldiğini öğrenmek. (sol , la , si , do , re notalarının yerlerini öğrenmiş olmak.)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen