ANA SAYFA

 

 

 

   

 

    

Ney Dersleri

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ney Dersleri - 4 -

Nota Pekiştirme, Nokta İşareti ve Üçleme

 Bu dersimizde notaları biraz daha pekiştirip, daha iyi tanıyacağız.

 Bu arada minik bir hatırlatma yapacak olursak,

Derslerimizi başından itibaren tamamıyla alıştırmaları da bitirerek ilerlersek derslerimiz çok daha faydalı olacaktır.

 Pek çok kez ifade ettiğimiz gibi, bir dersi bitirmeden diğer dersimize geçmiyoruz.

 

 

 Notalar ve değerlerini bir kez daha değerlendirelim :

 NOTALAR

 Aşağıdaki tabloda GUIDO Müzik Notasyonunun en gelişmiş bugünkü şeklini görmektesiniz.

 Bu nota değerlerini bilmemiz gerekmektedir.

  NOTA AĞACI

 Nota Aðacý

 Bu nota değerlerinin anlamı şudur :

 Birlik (Tam ) Nota : 4 vuruşluk notadır.

 Yarımlık Nota (1/2 lik) : 2 vuruşluk notadır.

 1 Dörtlük Nota (1/4 lük) : 1 vuruşluk notadır.

 1 Sekizlik Nota (1/8 lik) : Yarım vuruşluk notadır.

 1/16 lık Nota : Çeyrek vuruşluk notadır.

  1/32 lik Nota : Çeyreğin yarısı kadar olan notadır.

  1/64 lük Nota : 1/32 değerin yarısı kadar olan notadır.

  Geçen dersde belirttiğimiz gibi :

Nazari olarak bir dörtlük, bir sekizlik ya da bir onaltılık notalar, uygulamalarda sadece dörtlük, sekizlik, onaltılık ya da otuzikilik olarak adlandırılır.

 Uygulamalarda bir (1) ifadesi kullanılmaz.

 

 

 Bu bilgiler doğrultusunda Nota değerlerine göz atalım :

 Re Notası Çalışması :

 İkinci dersimizde Re perdesinin Neyimizde hangi pozisyona geldiğini biliyoruz.

Bir kez daha tanımlayacak olursak :

 Re Notası, Portede gördüğünüz gibi dördüncü çizgidedir:

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

Re Notasý Çalýþmasý

 Röpriz işaretine dikkat ediniz.

 Röpriz : Bir müzik yapıtının arka arkaya iki kez çalınacak ya da okunacak bölümüdür.

 Bu sayfadaki portelerin başında ve sonunda röpriz işaretlerini görmekteyiz.

 3. Dersimizden hatırlayacağınız gibi, röpriz işareti çaldığımız bölümü ya da satırı bir kez daha çalmamıza yarıyordu.

 Re perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Do Notası Çalışması :

 Do Notası, Portede gördüğünüz gibi üçüncü aralıktadır:

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımızi, İşaret Parmağımız ve Orta Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Do perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Si Notası Çalışması :

 Si Notası, Portede gördüğünüz gibi üçüncü çizgidedir :

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız,İşaret Parmağımız,Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Si perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 La Notası Çalışması :

 La Notası, Portede gördüğünüz gibi ikinci aralıktadır:

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş, İşaret , Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret ve Orta Parmağımız.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 La perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Sol Notası Çalışması :

 Sol Notası, Portede gördüğünüz gibi ikinci çizgidedir :

Kapatacağımız Perdeler :

SAĞ EL : Baş Parmağımız, İşaret Parmağımız, Orta ve Yüzük Parmağımız.

SOL EL : İşaret, Orta ve Yüzük Parmağımız.

  Diğer bir ifade ile tüm perdeler kapalı.

 Alttaki Resmi inceleyiniz :

 

 Sol perdesi ile ilgili örnek alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 İki dörtlük notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Bir dörtlük notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

  Videomuz:

 

 Bir dörtlük notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Bir sekizlik notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

 Nokta İşareti :

 Nokta işareti, bir notadan sonra, süresini yarısı kadar artırmak için kullanılan işaretin adıdır.

 

 Nokta işaretinde, notanın değeri yarım zaman kadar daha uzayacaktır.

 Aşağıdaki notalarda nokta işaretini görmektesiniz.

 Noktalı notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

 Videomuz:

  Üçleme (Triole):

 Aynı ritm şeklinin iki notasına eşdeğer olan üç nota öbeğidir.

Daha açık bir ifade ile bir notanın değerini üç eşit zamana bölünmesini gösteren işarettir.

Aşağıdaki portelerde Üçleme nota örneklerini görmektesiniz :

 

 Üçleme notalarla ile ilgili minik alıştırma :

 

 Videomuz:

 

 

 

4. Dersimizi burada tamamladık.

 Bu Ders Sonundaki Hedeflerimiz :

- Nota değerlerini öğrenmiş olmak.

- Derslerimizdeki notaların isimlerini ve yerlerini ezberlemiş olmak.

- Notaların zamansal ifadelerini ezberlemiş olmak.

- Minik alıştırmaları tamamlamış olmak.

- Nokta işaretini öğrenmek ve alıştırmaları tamamlamak.

- Triole işaretini öğrenmek ve alıştırmaları tamamlamak.

Bu hedefleri tamamladıktan sonra diğer derse geçebilirsiniz.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen