Ney Dersleri
Giriş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ney dersleri - 13

Birleşik Makamlar ve Açıklamaları

 Değişik dizilerin birbirine geçmesinden ve makam olarak kabul edilen dizilere Bileşik Makamlar adı verilir.
 Geçki : Herhangi bir makamda dolaşırken farklı kurallara bağlı başka bir makama geçmeye Geçki (Modülasyon) denir.

Bileşik Makamlar

 Buselik Perdesinde Karar veren Bileşik Makamlar:

 Bir adettir:

1-) Nişabur makamı.


 Segâh Perdesinde Karar veren Bileşik makamlar :

 Beş adettir:

1-) Segah makamı.

2-) Segah Maye makamı.

3-) Müstear makamı.

4-) Hüzzam makamı.

5-) Vecd-i Arazbar makamı. Dügah Perdesinde Karar veren Bileşik Makamlar :

 Ondokuz adettir:

 1-) Bileşik Gülizar makamı.

 2-) Bileşik Isfahan makamı.

 3-) Isfahanek makamı.

 4-) Bayati Araban makamı.

 5-) Acem makamı.

 6-) Acem Kürdi makamı.

 7-) Hisâr makamı.

 8-) Hisar Buselik makamı.

 9-) Şehnaz makamı.

 10-) Arazbâr makamı.

 11-) Sabâ makamı.

 12-) Dügâh makamı.

 13-) Kûçek makamı.

 14-) Sipihr makamı.

 15-) Gerdaniye makamı.

  16-) Muhayyer Sünbüle makamı.

 17-) Dügâh Mâye makamı.

 18-) Sultanî Irâk makamı ve

 19-) Nişaburek makamlarıdır. Rast Perdesinde Karar veren Bileşik Makamlar :

 Yirmi Üç adettir:

  1-) Nikriz makamı.

 2-) Nev’eser makamı.

 3-) Pesendîde makamı.

 4-) Güldeste makamı.

  5-) Tarz-ı Nevin makamı.

 6-) Nihavend-i Kebir makamı.

  7-) Zâvil makamı.

  8-) Pençgâh makamı.

  9-) Sûz-i Dilâra makamı.

 10-) Büzürk makamı.

  11-) Sâzkâr makamı.

  12-) Rehâvi makamı.

 13-) Şevk-i Dil makamı.

  14-) Irâk makamı.

  15-) Eviç makamı.

 16-) Bestenigâr makamı.

 17-) Beste-Isfahân makamı.

  18-) Râhatü’l-Ervâh makamı.

  19-) Dikleş-Hâveran makamı.

  20-) Rûy-i Irâk makamı.

  21-) Revanak-Nûma makamı.

 22-) Hüzzâm-ı Cedid makamı ve

  23-) Ferahnâk makamlarıdır.


 Acemaşiran Perdesinde Karar veren Bileşik Makamlar :

 Dört adettir:

  1-) Şevk-u Tarab makamı.

  2-) Şevk’efza makamı.

  3-) Şevk-âver makamı ve

  4-) Tarz-ı Cedid makamlarıdır. Hüseyniaşiran Perdesinde Karar veren Bileşik Makamlar :

 Sekiz adettir:

 1-) Hüseyni Aşiran makamı.

 2-) Buselik Aşirân makamı.

 3-) Nühüft makamı.

 4-) Aşirân Zemzeme makamı.

  5-) Can-Feza makamı.

 6-) Sabâ Aşirân makamı.

 7-) Hicaz Aşirân makamı ve

  8-) Zirefkend makamlarıdır. Yegâh Perdesinde Karar veren Bileşik Makamlar :

 Dokuz adettir:

 1-) Ferahfezâ makamı.

 2-) Dilkeşide makamı.

 3-) Lalegül makamı.

 4-) Sultanî Segâh makamı.

 5-) Şive-nümâ makamı.

 6-) Şeref-nüma makamı.

 7-) Yegâh makamı.

 8-) Acemli Yegâh makamı ve

 9-) Anber-efşan makamlarıdır.Değerli Neyzenler Türk Musîkisinde bilinen en eski makamlardan bir tanesi Rast diğeri ise Segâh makamıdır.

Bileşik makamları kısaca belirttikten sonra Ney enstrumanı için son derece uygun olan Segâh makamını inceleyelim:

Segâh Makamı

  Durağı :3.Çizgideki Si,Segah Perdesidir.

  Seyri : Çıkıcıdır.

  Dizisi :Genellikle Karar sesinden seyre başlar.Dügâh perdesini sık kullanıp,Segah-Maye makam geçkisi yapar.Rast perdesinde de asma kalışlar yapabilir.

  Güçlüsü :Neva perdesidir(4.Çizgi).

 Asma Karar Perdeleri: Neva perdesi ve Çargâh perdeleridir.

 Genişlemesi:Makam tiz taraftan da pes taraftan da genişleyebilir.

  Donanımı:Fa için koma diyez,mi ve si için koma bemol donanıma yazılır.

  Yeden :La diyez kürdi perdesidir.

  Seyir :Segah perdesinden seyre başlar ve yine Si perdesinde karar verir. Makamın Dizisi:


Segah Dizin

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.Videomuz:Hüzzam Makamı

 Durağı: Segâh Perdesidir.

 Seyri: İnici-Çıkıcıdır.

 Dizisi: Hüzzam beşlisinden ibarettir.Gerdaniye perdesinde Buselik beşli olarak genişler.

 Güçlüsü: Neva Perdesidir.

 Asma Karar Perdeleri :Gerdaniye,Eviç ve Dik hisar perdeleridir.

 Genişlemesi:Rast perdesi üzerinde rast beşlisi ile genişleyebilir,tiz taraftan da segah makamını kullanarak genişleyebilir.

 Donanım:Si için koma bemol,Mi için bakiye bemol,Fa için bakiye diyez donanıma yazılır.

 Yeden:Kürdi perdesidir.

 Seyir:Neva perdesi civarında seyra başlayıp segah perdesinde karar verir. Makamın Dizisi:

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.Videomuz:

Kanal 9 için hazırladığımız Hüzzam İlahi Sevdim Seni Mabuduma:

Acem Kürdî Makamı

 Durağı:Dügâh Perdesidir.

 Seyri: İnicidir.

 Dizisi:Acem makamına yerinde bir kürdi dörtlüsünün eklenmesi ile meydana gelmiş makamdır.

 Güçlüsü:Acem Perdesidir.İkinci güçlüsü ise Neva Perdesidir.

 Asma Karar Perdeleri:Neva,Çargâh ve Kürdi perdeleridir.

 Genişlemesi:Makam yapı itibarı ile oldukça geniş bir yapıya sahip olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

 Donanım:Si için küçük mücennep bemol donanıma yazılır.

 Yeden:Rast perdesidir.

 Seyir:Acem perdesi civarında seyre başlar,daha sonra dügah perdesinde karar verir. Makamın Dizisi:Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.Videomuz:Muhayyer Kürdî Makamı

 Durağı:Dügâh Perdesidir.

 Seyri: İnicidir.

 Dizisi:Muhayyer makamı ile Kürdi makamlarının birleşmesinden meydana gelmiştir.

 Güçlüsü:Acem Perdesidir.İkinci güçlüsü ise Neva Perdesidir.

 Asma Karar Perdeleri:Muhayer,Neva,Hüseyni perdeleridir.

 Genişlemesi:Makam yapı itibarı ile oldukça geniş bir yapıya sahip olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

 Donanım:Si perdesi için küçük mücennep bemol donanıma yazılır.

 Yeden:Rast perdesidir.

 Seyir:Muhayyer perdesini kullanarak tiz perdeden seyre başlar.Hüseynî perdesine Uşşaklı,Neva Perdesi üzerinde buselikli kalışlar yapar.Zaman zaman çargah perdesinde de kalışlar yapar.Daha sonra kürdi makamına modülasyon yaparak kalış yapar.

 Muhayyer Kürdi makamı günümüzde Muhayyer makamı kullanılmadan, kürdi makamının inici şekliyle de kullanılmaktadır. Makamın Dizisi:

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.

Videomuz:Şehnaz Makamı

 Durağı: Dügah(2.Aralık La) perdesidir.

 Seyri:İnicidir.

 Dizisi:Yerinde Hicaz beşlisine,Hüseyni perdesinde Humayun dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

 Güçlüsü: Muhayyer ve Hüseyni perdeleridir.

 Asma Karar Perdeleri: Muhayyer ve Hüseyni perdeleridir.

 Genişlemesi: Makam yapı itibarı ile zaten geniş olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

 Donanımı: Si bakiye bemol ve Do perdesinde bakiye diyez donanıma yazılır.

 Yeden: Rast ya da bazen Nim Zirgüle(Sol Diyez)perdeleridir.

 Seyir: Muhayyer perdesi üzerinden seyre başlar.Hüseyni perdesinde uşşaklı kalışlar yaparak dügah perdesinde hicaz yapıp karar verir. Makamın Dizisi:

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.

 

Videomuz:

Sabâ Makamı

 Durağı: Dügah (2.Aralık La) perdesidir.

 Seyri: Çıkıcı veya Çıkıcı-İnicidir.

 Dizisi: Çargâh Perdesindeki Zirgüleli Hicaz Dizisine yerinde Sabâ dörtlüsünün eklenmesinden meydana gelmiştir.

 Güçlüsü: Çargâh perdesidir.

 Asma Karar Perdeleri: Çargâh ve Gerdaniye perdeleridir.

 Genişlemesi: Makam yapı itibarı ile zaten geniş olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

 Donanımı: Si için koma bemol ve Re içinm bakiye bemolü donanıma yazılır.

 Yedeni:Rast perdesidir.

 Seyir:Çargâh perdesi civarından seyre başlar daha sonra ve Dügah perdesinde Saba dörtlüsü ile tam karar yapar. Makamın Dizisi:

Saba Makamı

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.

 

Videomuz:

Şevk'efzâ Makamı

 Durağı: Acemaşiran perdesidir.

 Seyri:İnicidir.

 Dizisi:Çargâh Perdesindeki Zirgüleli Hicaz Dizisine yerinde Acemaşiran dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

 Güçlüsü:Gerdaniye perdesidir.

 Asma Karar Perdeleri:Çargâh ve Gerdaniye perdeleridir.

 Genişlemesi:Makam yapı itibarı ile zaten geniş olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

 Donanımı: Si için koma bemol ve Re için bakiye bemolü donanıma yazılır.

 Yedeni:1.Çizgi Hüseyni Aşiran perdesidir.

 Seyir:Gerdaniye perdesi civarından seyre başlar,daha sonra Acem Aşiran perdesindeki Nikriz beşlisine geçilir ve bu şekilde karar verilir. Makamın Dizisi:

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.

 

Videomuz:Ferahfezâ Makamı

 Durağı: Yegâh perdesidir.

 Seyri :İnicidir.

 Dizisi: Acemaşiran makamı dizisine Yegâh perdesinde Buselik dizisinin eklenmesinden meydana gelmiştir.

 Güçlüsü: Acem ve Çargâh perdeleridir.

 Asma Karar Perdeleri: Neva,Nim Hicaz,Acem,Kürdi,Acemaşiran perdeleridir.

 Genişlemesi: Makam yapı itibarı ile zaten geniş olduğu için ayrıca genişletilmemiştir.

 Donanım: Si için küçük mücennep bemolü donanıma yazılır.

 Yeden: Kaba Nim hicaz(Porte altı Do Diyez) perdesidir.

 Seyir: Tiz durak acem perdesi civarından,acemde çargah beşlisi ile seyre başlar.Daha sonra yegah perdesinde buselik çeşnili tam karar yapar. Makamın Dizisi:

Ferahfeza

Notayı tıklayarak büyütebilirsiniz.

Videomuz:BU DERS SONUNDA SİZDEN İSTEKLERİM:

Tanıttığımız makamlarla ilgili eserleri ezberlemek.

Makamların isimlerini ve özelliklerini ezberlemek.

Videolardaki eserleri çalabildiğimiz en hızlı şekilde çalmak.

Daha önce belirttiğim gibi dersleri tamamlamadan diğer derse geçmeyiniz.

Derslerle ilgili anlayamadığınız soru ya da sorunlarınız için iletişim kurunuz.

 


 

Ney Dersleri
Giriş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen